Ontbinding dienstverband met werknemer in de gevangenis

Vooraf
Het gesloten ontslagstelsel kent een beperkt aantal gronden. De H-grond is een restgrond die maar zelden succesvol kan worden ingezet. In de procedure waarin de kantonrechter Rotterdam op 6 maart 2023 uitspraak deed, leidde de H-grond wel tot ontbinding.

Casus
Een werknemer bij een accountantsbureau meldt zich ziek. De communicatie loopt moeizaam en na iets meer dan een jaar is de werknemer niet meer bereikbaar voor de werkgever.  De werkgever wil om meerdere redenen het dienstverband ontbinden. Op enig moment tijdens de procedure ontdekt de werkgever dat de werknemer al zeven maanden in detentie zit.

Oordeel
De rechter meldt dat de arbeidsongeschiktheidssituatie onduidelijk is, maar dit is voor het oordeel niet van belang. De detentie van de werknemer en het feit dat hij de werkgever geen openheid van zaken heeft gegeven, is voldoende basis om te ontbinden op de H-grond. Ook tijdens de zitting is nog onduidelijk hoe lang de werknemer nog afwezig zal zijn en of hij zijn werk als belastingadviseur nog kan verrichten. De arbeidsovereenkomst is in de gegeven situatie inhoudsloos geworden. De rechter vindt dat deze omstandigheid voor rekening van de werknemer dient te komen. Deze omstandigheid vindt de rechter ook ernstig verwijtbaar, zodat wordt afgeweken van de opzegtermijn. De ontbinding wordt uitgesproken per datum uitspraak.  Door de ernstige verwijtbaarheid ontvangt de werknemer ook geen transitievergoeding.

Advies arbeidsrecht: Ontbinding H-grond – ernstig verwijtbaar – geen transitievergoeding
Vindplaats:
ECLI:NL:RBROT:2023:3002