Mr. Marjo Wellen


Mr. Marjo Wellen heeft een achtergrond in het welzijnswerk. Toen zij nog in het vormingswerk werkzaam was, volgde zij de studie Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit Limburg. Haar afstudeerrichting is Sociaal Recht. Na deze studie heeft zij twee jaar lesgegeven aan de rechtenfaculteit van deze universiteit. Vervolgens werkte zij 8 jaar als jurist bij het Bureau voor Rechtshulp in Breda. In 1999 maakte zij de overstap naar de advocatuur en sinds 2006 houdt mr. Marjo Wellen kantoor in Nijmegen.

Mr. Marjo Wellen is gespecialiseerd op de rechtsgebieden sociaal zekerheidsrecht (met name bezwaar- en beroepszaken op het terrein van bijstand, Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Persoonsgebonden Budget), huurrecht woonruimte, consumentenrecht en verbintenissenrecht.

Zij is lid van de Specialistenvereniging Sociaal Zekerheidsrecht advocaten (SSZ advocaten).

De Nederlandse Orde van Advocaten

Mr. M.A. Wellen heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

  • Sociale zekerheid (uitkeringszaken)
  • Huurrecht woonruimte
  • Psychiatrisch pati├źntenrecht (BOPZ)

Deze registratie verplicht haar elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Voor rechtstreeks contact kunt u mailen naar wellen@3m-advocaten.nl