Consumentenrecht

Het consumentenrecht regelt de bescherming van de consument jegens de verkoper die handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep. Een consument sluit dagelijks overeenkomsten, zoals de dagelijkse boodschappen maar ook de koop van bijvoorbeeld een  woning, een auto, het afsluiten van verschillende soorten abonnementen, het inhuren van diensten zoals het sluiten van een overeenkomst met een makelaar of een aannemer enzovoort. De kern van het consumentenrecht is dat de afgeleverde zaak of de ingehuurde dienst voldoet aan de inhoud van de betreffende overeenkomst, het conformiteitsvereiste. In boek 7 van het Burgerlijk Wetboek is de speciale regelgeving opgenomen die de consument moet beschermen.

Het consumentenrecht heeft ook betrekking op aankopen buiten de verkoopruimte. Bijvoorbeeld deur-tot-deur- verkoop, een verkoopdemonstratie bij iemand thuis of verkoop op straat. Voor bedrijven zijn deze verkoopmethoden een geode manier om producten te verkopen omdate ze dan één-op-één contact met consumenten hebben. Consumenten kunnen zich overrompeld voelen wanneer zij onverwachts aangesproken worden op straat of aan de deur. Daardoor kunnen ze misschien producten kopen of overeenkomsten sluiten waar ze niet goed over nagedacht hebben. In de nieuwe consumentenwetgeving (vanaf 13 juni 2014) worden de rechten van de consument geregeld bij verkoop buiten de verkoopruimte. De consument heeft bijvoorbeeld na het sluiten van de overeenkomst een bedenktijd waarin de overeenkomst ontbonden kan worden.

Bij het sluiten van een consumentenovereenkomst kan het nodige mis gaan. We helpen u graag indien u onder andere problemen heeft op de volgende gebieden:

 • garantiebepalingen
 • algemene voorwaarden
 • opzegging van abonnementen
 • hoge incassokosten
 • koopovereenkomsten
 • huurovereenkomsten
 • producten die niet deugen
 • afspraken die door de verkoper niet nagekomen worden, bijvoorbeeld na aankoop van een keuken, vloeren, meubels
 • een aannemer die slecht werk levert
 • aankopen en  abonnementen via internet
 • reparatie die ondeugdelijk is uitgevoerd
 • klachten over de bank met betrekking tot vergoeding van schade als gevolg van fraude
 • misleiding door de verkoper
 • overeenkomsten met betrekking tot internet, telefonie, televisie, post
 • problemen met uw energieleverancier
 • geschillen met betrekking tot een (zorg)verzekering of geldzaken
 • vliegreizen, pakketreizen en accommodatie

Het consumentenrecht is erg breed, u kunt vrijblijvend contact met ons opnemen indien u vragen heeft of problemen op het gebied van het consumentenrecht.