Arbeidsrecht


In uw werk kunnen problemen ontstaan. Wij geven u deskundig advies.
In het arbeidsrecht gaat het om werkgevers en werknemers. Werkgever en werknemer hebben met verschillende regels te maken tijdens de duur van een arbeidsovereenkomst, maar ook na een ontslag. Deze regels worden bepaald door de wet, maar ook door een Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO) en door de arbeidsovereenkomst zelf.

onderwerpen in het arbeidsrecht:
  • Welke regels zijn van toepassing bij een ontslag. Is er sprake van een opzegtermijn, moet een ontslagvergoeding worden betaald. Hoe komt een geldig ontslag tot stand, via een ontslagvergunning of via de kantonrechter? Kan er verweer worden gevoerd?
  • Welk loon moet worden betaald? Is dit geregeld in een CAO of is er alleen recht op het wettelijk minimumloon?
  • Welke verlofregels zijn van toepassing?  Er zijn altijd belangrijke redenen waarom een dag of meerdere dagen vrij gewenst of noodzakelijk is. Zo zijn zwangerschap en bevalling wettelijk geregeld. Hoeveel dagen kan er vakantie worden genomen en moet dat in overleg. Kan de werkgever een aanvraag weigeren? Wat te doen bij ziekte van een kind of een ouder waarvoor moet worden gezorgd? De wet voorziet in een bijzondere verlofregeling en mogelijk  bestaan er binnen het bedrijf of via de CAO nog bijzondere regels.
  • Ziekte van de werknemer kent eigen regels en ook re-integratieverplichtingen zodra (aangepast) werken weer mogelijk is. Bij een langere periode van ziekte maakt de Arbodienst een probleemanalyse (na 6 weken) en maken de werkgever, werknemer en Arbodienst een Plan van Aanpak (na 13 weken). In dit plan wordt besproken hoe en of het eigen werk weer kan worden hervat. Werkgever en werknemer hebben daarin verplichtingen. De werkgever kan het loon stopzetten indien de werknemer niet meewerkt.

Deze opsomming is niet uitputtend. Het arbeidsrecht is een gespecialiseerd rechtsgebied en er kan verschil van mening ontstaan tussen werkgever en werknemer over verschillende onderwerpen waarbij een advies of rechtsbijstand gewenst is. Het streven is een procedure te voorkomen en samen een oplossing te vinden.

Naar de rechter

Indien u een probleem door de rechter wilt laten beslissen, dan moet u naar de kantonrechter.  Dit is een alleensprekende rechter, hij beslist alleen, in de zitting zit hij samen met een griffier. Werkgever en werknemer kunnen deze procedures zelf voeren, maar het arbeidsrecht is toch ingewikkeld en het kan verstandig zijn een specialist erbij te halen. Het is in ieder geval verstandig een advocaat te raadplegen indien u een verzoekschrift of dagvaarding ontvangt waarop u moet reageren.

U kunt vrijblijvend contact opnemen en wij kijken met u wat de meest passende oplossing is.

Binnen 3M Advocaten behandelt Maikel Rubens zaken in het arbeidsrecht. Maikel Rubens is lid van de VAAN (Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland)

Maikel Rubens schrijft regelmatig een kort berichtje over een opmerkelijke uitspraak in het arbeidsrecht onder de titel: Advies Arbeidsrecht. Op deze pagina zijn de berichtjes te vinden.