Currently browsing tag

arbeidsrecht ontslag

Werkgever moet voor werknemer gunstigste opzegging kiezen maar werknemer krijgt toch geen transitievergoeding

Casus Als een werknemer 104 weken arbeidsongeschikt is, kan de werkgever het dienstverband opzeggen met toekenning van een transitievergoeding, die wordt gecompenseerd door het UWV. Als een werknemer de pensioengerechtigde leeftijd bereikt eindigt het dienstverband zonder transitievergoeding. Maar wat gebeurt er als die twee samenlopen? Daarover moest de rechtbank Limburg …