Werkgever is loon met boete verschuldigd en een dwangsom als niet tijdig loonstroken worden verstrekt

Vooraf
De werkgever is verplicht op tijd loon te betalen. Doet hij dit niet op tijd, dan kan de rechter een boete opleggen die oploopt tot 50% van het loon.
Om te weten hoeveel loon moet worden betaald, moet de werkgever ook loonstroken verstrekken.

De casus
Een werkgever betaalt (veel) te laat het loon aan een werknemer. Ook worden geen loonstroken verstrekt. De bewindvoerder van de werknemer sommeert de werkgever tot betaling. Als niet wordt betaald start de bewindvoerder een kort-geding procedure.

Het oordeel
De kantonrechter in Alkmaar oordeelt op 12 april 2023 over deze kwestie. De rechter stelt vast dat er een spoedeisend belang is. Vervolgens wordt gekeken naar de betaalplicht van de werkgever. De werkgever heeft aangevoerd dat de werknemer “twee keer of zo” niet direct heeft afgerekend met een klant. Omdat de betreffende klanten niet alsnog de betaling hebben verzorgd wil de werkgever deze betalingen met het loon verrekenen. De rechter oordeelt dat de werkgever niet het risico dat een klant niet betaald, bij de werknemer kan neerleggen. Hierop is de werknemer of diens bewindvoerder ook niet vooraf gewezen. De werkgever is gewoon gehouden het loon te betalen. Omdat de werkgever te laat is met betalen, komt daar de boete van 7:625 BW (50%) bovenop.
De loonstroken moet de werkgever ook verstrekken. Om ook een prikkel te geven voor het correct en tijdig verstrekken van loonstroken wordt aan de werkgever een dwangsom opgelegd van € 25,00 per dag, met een maximum van € 2500,00 per te verstrekken loonstrook. De werkgever wordt ook in de proceskosten veroordeeld.

Advies arbeidsrecht: Loonbetaling – loonstroken – wettelijke boete
Vi
ndplaats: ECLI:NL:RBNHO:2023:3774