Welkom bij 3M Advocaten

3M advocaten is een kantoorcombinatie van drie kantoren: 3M advocaten-Mw Wellen (KvK 09189648, BTW-id NL001825697B18), 3M advocaten-Mw van Pul (KvK 50286137, BTW-id NL001875313B62) en 3M advocaten-Dhr Rubens (KvK85176001, BTW-id NL163891011B01).

We stellen ons tot doel het verlenen van kwalitatief goede rechtshulp tegen een betaalbare prijs. Door onze achtergronden, vakbond, welzijnswerk, sociale advocatuur, zijn wij betrokken en laagdrempelig.

We zijn van mening dat een advocaat niet op alle rechtsgebieden goede rechtshulp kan verlenen, zodat we hebben gekozen ons te specialiseren in een aantal rechtsgebieden waar u als particulier mee in aanraking kunt komen. We kunnen u bijstaan op de terreinen van werk, ontslag, huurrecht woonruimte, consumentenzaken en uitkeringszaken zoals WIA, WAJONG, ZW, WW, PGB, WMO, WLZ, bijstand (PW).

Nu we ons gespecialiseerd hebben en onze kantoorkosten laag houden door onnodige luxe achterwege te laten, is onze rechtshulp voor iedereen betaalbaar. Wij bespreken met u de mogelijkheid van gefinancierde rechtsbijstand (een toevoeging). Voor verdere informatie kunt u de website van de Raad voor Rechtsbijstand raadplegen: www.rvr.org. Indien u niet voor een toevoeging in aanmerking komt, hanteren wij een redelijke prijs en brengen daarbij geen kantoorkosten in rekening.

We hebben hart voor uw zaak en u staat als cliënt met uw rechtsvraag/rechtsprobleem centraal. Omdat uw belang voorop staat, zullen wij u altijd eerlijk informeren over uw kansen en risico’s. Wij hechten aan een goede communicatie en persoonlijke aanpak. De lijnen zijn bij ons kort en de sfeer is informeel. Uw advocaat zal u vanaf het begin tot het einde op de hoogte houden van alle ontwikkelingen in uw zaak. Tevens is uw advocaat uw vertrouwenspersoon en is tot geheimhouding verplicht. We streven er naar uw rechtsprobleem buiten een procedure op te lossen maar indien nodig gaan we een procedure zeker niet uit de weg.

Ons kantoor voldoet aan de kwaliteitsnormen van de Nederlandse Orde van Advocaten waar we ook lid van zijn. Tevens zijn we lid van de Vereniging Sociale Advocatuur Nederland.

Let op, het is op dit moment noodzakelijk om een afspraak te maken voor het spreekuur.

Klik hier voor meer informatie.