Werkgever moet voor werknemer gunstigste opzegging kiezen maar werknemer krijgt toch geen transitievergoeding

Casus Als een werknemer 104 weken arbeidsongeschikt is, kan de werkgever het dienstverband opzeggen met toekenning van een transitievergoeding, die wordt gecompenseerd door het UWV. Als een werknemer de pensioengerechtigde leeftijd bereikt eindigt het dienstverband zonder transitievergoeding. Maar wat gebeurt er als die twee samenlopen? Daarover moest de rechtbank Limburg …

Werknemer wordt geschorst na melding seksuele intimidatie en aanranding. Schorsing blijft in kort geding in stand

De casus Een werknemer uit tegenover een vrouwelijke collega dan hij gevoelens voor haar heeft. Zij geeft aan de relatie zuiver professioneel te willen houden. Daarop biedt de werknemer excuses aan. Bij een volgend zakelijk verblijf in het buitenland, zoekt de werknemer opnieuw toenadering. De werkneemster wijst hem opnieuw af …