Advies Arbeidsrecht


In het actuele deel van de website wil 3M advocaten aan de hand van uitspraken in het arbeidsrecht komen tot een kort advies aan werkgevers en werknemers. De advocaat schrijft een bericht over de zaak waar het om ging. De feiten en omstandigheden van het geval zijn immers vrijwel altijd bepalend voor de uitkomst van een zaak. Over iedere uitspraak valt veel meer te lezen en te weten, daarom wordt ook gemeld waar de hele uitspraak te vinden is. Leidt een hier opgenomen advies tot verdere vragen, dan kan hierover contact worden opgenomen met de advocaat arbeidsrecht van 3M advocaten in Nijmegen.
We proberen afkortingen en jargon te vermijden. Een paar dingen worden toch vaak gebruikt:
Wwz = Wet werk en zekerheid , ingevoerd (grotendeels) 1 juli 2015. Hierin zijn veel nieuwe regels opgenomen voor ontslag en vergoedingen.
BW = Burgerlijk Wetboek
Jurisprudentie = Eerdere uitspraken van rechters.

Gaandeweg wordt een databank opgebouwd over verschillende onderwerpen in het arbeidsrecht. Per onderwerp geeft de website van 3M advocaten een aparte pagina met daarbij verwijzingen naar de uitspraken die worden besproken.

Onderwerpen in het arbeidsrecht
Arbeidsovereenkomst
Vakantiedagen
Studiekosten
Arbeidsongeschiktheid
Ontslag
Transitievergoeding